ร้านนี้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล [ขยายเวลา ถึง 30 มิ.ย. 64]

  • เราชนะ
  • คนละครึ่ง
  • เราเที่ยวด้วยกัน
  • ม.33 เรารักกัน
wewon-post-2

รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตังค์

wewon-post-3

รับสิทธิ์ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน

สิทธ์ต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการเท่านั้น